Program kina Horácká galerie

Přehledný program kina Horácká galerie seřazený podle datumu. Klikněte na název filmu pro bližší informace o filmu.

Další programy kin ve vašem okolí najde v programu kin.

Kontakty na kino

Horácká galerie

Vratislavovo náměstí 1, 59231 Nové Město na Moravě

Tel.: +420 566 654 211

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě sídlí v prostorách bývalého renesančního zámku na Vratislavově náměstí, který dal vystavět na sklonku 16. století Vilém Dub- ský z Třebomyslic. Budova byla v následu- jících stoletích několikrát poškozena a poté opravena, její konečná podoba v novorene- sančním slohu je z roku 1874. Ve svém sbírkovém programu se galerie zaměřuje na dokumentaci děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním. Rozsáhlé soubory pozůstalostí J. Laudy, J. Mařatky, V. Makovského, L. Martínka, K. Pokorného, J. Štursy a jiných autorů byly získány darem nebo odkazem umělců. Součástí sbírkového fondu je soustředěná kolekce hutního skla ze 60. a 70. let minulého století, pocházející z produkce známé sklárny ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou. Otevřeno: út-pá: 9.00-12.00, 13.00-17.00


Bez programu