Wang Yichun

Režijní filmografie:

Hei chu you shen me   (2016) 

Scénarista:

Hei chu you shen me   (2016)